/images/mediu-calitate.jpg

Mediu / Calitate

/images/iso9001_2017.jpg/images/iso14001_2017.jpg

 

DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL privind politica in domeniul calitatii si mediului

S.C. ASIO IMPEXCOM S.R.L. importa, comercializeaza si distribuie produse chimice pentru industrie, catalizatori, chimicale pure speciale, sisteme protectie cosuri industriale, spumanti si pudre pentru stins incendii.

 

S.C. ASIO IMPEXCOM S.R.L. aplica un sistem al calitatii si mediului specifice, bazate pe cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005, ingloband toate activitatile ce se organizeaza si se desfasoara in importul, distributia si comercializarea de produse chimice industriale, catalizatori, chimicale pure speciale, sisteme protectie cosuri industriale, spumanti si pudre pentru stins incendii.

 

Prioritare in atingerea obiectivului declarat sunt organizarea adecvata a societatii, motivarea personalului si proiectarea corespunzatoare a tuturor proceselor administrative si tehnico-comerciale, in scopul reducerii/eliminarii risipei de resurse, obtinerii rapide a unor imbunatatiri continue ale indicatorilor de calitate si mediu si implicit, obtinerii satisfactiei clientilor.

 

Sistemul calitatii aplicat in cadrul S.C. ASIO IMPEXCOM S.R.L. se bazeaza pe colaborarea tuturor factorilor de decizie si executie, care contribuie la realizarea unui produs/serviciu astfel incat organizatia sa poata fi considerata ca un ansamblu de procese orientate catre client.

 

S.C. ASIO IMPEXCOM S.R.L promovează o politică de reducere a impacturilor negative ale activităţilor sale asupra mediului, fără ca prin aceasta să afecteze calitatea serviciilor sale furnizate clienţilor.

 

Direcţiile propuse pentru realizare sunt:

  • satisfacerea nevoilor, cerintelor si asteptarilor clientilor prin oferirea de produse si servicii complete si de calitate;
  • crearea unui mediu de munca adecvat pentru realizarea produselor/serviciilor la nivelul cerintelor clientilor si angajatilor, specificate in clauzele contractuale;
  • cresterea continua a performantei globale a firmei, prin mentinerea si imbunatatirea continua a calitatii produselor si a serviciilor;
  • asigurarea instruirii personalului in vederea functionarii conform prevederilor legale privind managementul calitatii, si protectiei mediului;
  • prevenirea si reducerea riscurilor de producere a accidentelor de mediu si a impactului asupra mediului inconjurator;
  • respectarea cerinţelor legislaţiei nationale si a celei europene de protectie a mediului şi a altor cerinţe aplicabile la care organizaţia subscrie;
  • prevenirea poluării provenită din activităţile prestate;
  • evitarea contaminarii solului si a apei;
  • imbunatatirea continua a performantelor in domeniul mediului si calitatii prin monitorizarea si analiza periodica a parametrilor din aceste domenii.

 

Pentru buna functionare a sistemelor implementate, in calitate de Director General, ma angajez sa asigur cadrul organizatoric si resursele necesare precum si cadrul necesar stabilirii si analizarii obiectivelor si tintelor de calitate si mediu. Politica este comunicata intregului personal, partenerilor si este facuta disponibila publicului prin afisare la sediu/depozit si pe pagina de web a organziatiei.

 

Fiecare salariat si conducator de la orice nivel raspunde direct de realizarea obiectivelor ce ii revin si de calitatea serviciilor executate in specificul activitatii sale, protejand mediul inconjurator functie de atributiile, competentele si responsabilitatile stabilite.